Istanbul Government Projects
CONTACT US

IGP140 – AKZIRVE

$ 84.000 /

Basaksehir, Istanbul / Turkey

Request the Catalogue via Whatsapp

به زندگی روی جاده ها سلام بگویید!

 

 

 

با ساختار کلاسیک و جدید پارک ها، باغ ها، شهرک های خاص، به شیوهٔ اتالیا، نقطه اتصال یک تجربه بزرگ تمدن گذشته و حال خود است و سرک های باشکوه این پروژه با انتقال عطرزیبای از گلها IGP140 دارای مردمان شاد و زنده دلی هستند که زندگی را به ارمغان می آورند.

نام پروژه جامع و یک پروژهٔ رؤیای بزرگ که رویای شما را محقق می کند و این زندگی و این استانداردها را به مرکز و در قلب بهچشیر می آورد.

چرا باید خرید؟

کیفیت ساختمانی بالا

داشتن مناطق مملو ازفعالیتهای اجتماعی

نزدیک به میدان هوایی استانبول

داشتن موقعین به جای که بیشترین فرصت سرمایه گزاری را دارا میباشد

خانه با سیستم هوشمند

آدرس

بهچشیر- بهچکینت

Prices

TYPE OF FLATS M² RANGE PRICE RANGE
1+1 61 - 89 $ 84,000 - $ 110,000
2+1 108 - 122 $ 115,000 - $ 135,000
3+1 135 - 181 $ 144,000 - $ 197,000
4+1 212 - 221 $ 210,000 - $ 225,000

Unit PlanLocation


District: Basaksehir

City: Istanbul

Country: Turkey