Istanbul Government Projects
CONTACT US

نیداکوله│شماره:4 منطقه تجاری

$ 1.419.000 /

Atasehir, Istanbul / Turkey

Request the Catalogue via Whatsapp

اطلاعات پروژه

زندگی در نیداکوله؛ یک زندگی شاد را در همان پروژه فراهم می کند. نیداکوله معماری مدرن شهر را با زندگی طبیعی و مناطق کار جمع می کند.

نیداکوله با داشتن زیرساخت های فنآوری و باغ های میانه زیبا ، روح شما را آرام می کند. مناطق سبز ،فضای  پیاده روی باعث استراحت و استرس شما میکاهد.

Prices

TYPE OF FLATS M² RANGE PRICE RANGE

Unit Planنیداکوله│شماره:4 منطقه تجاری

Location


District: Atasehir

City: Istanbul

Country: Turkey